Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Lulibo.pl

 

§1 Informacje podstawowe

 

1.       Właścicielem sklepu Lulibo.pl (dalej: Sklep, Sprzedawca) jest: KADO Spółka Cywilna  K. Romanowicz D. Snitkowska; ul. Kasztanowa 3, 16-010 Wasilków; NIP: 9662108793, REGON: 366189034.

 

 

§2 Definicje

 

1.       Dzień roboczy – oznacza jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni  ustawowo wolnych od pracy.

2.       Użytkownik – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Sklepie i zaakceptowała niniejszy regulamin.

3.       Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

4.       Rejestracja – oznacza czynność faktyczną, dokonaną w sposób określony w Regulaminie, którą wykonać musi każdy Użytkownik, by uzyskać pełny dostęp do Sklepu.

5.       Konto Klienta – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego po dokonaniu Rejestracji. Gromadzone są w nim dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

6.       Sprzedawca - KADO Spółka Cywilna K. Romanowicz D. Snitkowska; ul. Kasztanowa 3, 16-010 Wasilków; NIP: 9662108793, REGON: 366189034, będąca jednocześnie Właścicielem sklepu Lulibo.pl.

 

 

§3 Towary i ceny

 

1.       Wszystkie towary dostępne w Sklepie, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.

2.       Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Koszty dostawy towarów o ile występują, podane są odrębnie.

3.       Wszelkie specyfikacje dotyczące towarów, podawane na stronach Sklepu, pochodzą z materiałów podmiotów trzecich (producentów, importerów lub dystrybutorów).

4.       Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, żeby oferta prezentowana na stronie Lulibo.pl była aktualizowana na bieżąco. W przypadku, gdy dany produkt nie będzie dostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5.       Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych w Sklepie towarów.

6.       Informacje o towarach podane na stronie Lulibo.pl, w szczególności ich opisy, specyfikacje techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. KC a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7.       Produkty, które nie posiadają ceny lub ich wartość wynosi 0 pln, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. KC.

8.       Informacja o cenie oraz innych warunkach sprzedaży, podawana na stronie Sklepu, ma charakter wiążący od momentu  otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, bądź informacji telefonicznej z potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia.

9.       Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

10.   Realizacja zamówień poza terytorium RP, wymaga dalszych ustaleń pisemnych.

 

 

§4 Rejestracja

 

1.       W celu utworzenia Konta Klienta, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.       Rejestracja w ramach Sklepu internetowego, następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu Sklepu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.       Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu oraz możliwość edycji danych podanych podczas Rejestracji.

4.       Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

5.       Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.

6.       W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonywać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

7.       Świadczenie usług w ramach konta Użytkownika w Sklepie ma charakter bezterminowy. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z KADO Spółka Cywilna  K. Romanowicz D. Snitkowska, dotyczącą Konta, w dowolnym czasie przy zachowaniu formy pisemnej. W sytuacji, gdy KADO Spółka Cywilna K. Romanowicz D. Snitkowska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, rozwiązanie umowy nastąpi chwilą jego zrealizowania.

 

 

§5 Korzystanie ze Sklepu

 

1.       Wszelkie prawa do Sklepu, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Lulibo.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.

2.       Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu, zapisywane są na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

3.       W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Lulibo.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.       Sprzedawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która może naruszać interes Sprzedawcy. Zakazane jest również wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu internetowego, strony Lulibo.pl lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5.       Właściciel Sklepu, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych danych.

6.       Użytkownik, który korzysta ze Sklepu internetowego, zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedawcy.

7.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu, z uwagi na prace konserwacyjne, aktualizacje cen lub opisów czy naprawy.

 

 

§6 Zamawianie

 

1.       Zamówienia można składać na stronie Sklepu (24h/dobę, 7 dni w tygodniu), pocztą elektroniczną lub telefonicznie (w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku). Aby zrealizować zamówienie, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, numer kontaktowy oraz adres e-mail. Musi też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzić, że zapoznał się z prawem do odstąpienia od umowy.

2.       Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 oraz dni, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 90) będą realizowane w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania złożonego zamówienia w jak najkrótszym czasie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia.

3.       W przypadku płatności przelewem – przedpłata na rachunek bankowy, przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym kwoty odpowiadającej wartości złożonego przez Użytkownika zamówienia.

4.       Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czynności związanych z dostawą przesyłki do klienta.

5.       Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie poprzedzone powiadomieniem Użytkownika o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Potwierdzenie zawiera informację dotyczącą terminu dostawy towaru.

6.       W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).

7.       W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie takie zostanie anulowane.

8.       Złożenie zamówienia przez Użytkownika, jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez konieczności uzyskania Jego podpisu.

9.       Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika na etapie składania zamówienia. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie wybrane w zamówieniu towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

 

§7 Formy płatności

 

1.       Użytkownik ma możliwość wybrania formy płatności za zakupiony towar:

- za pobraniem - płatne bezpośrednio kurierowi przy odbiorze przesyłki

- przedpłata na rachunek bankowy Sklepu: mBank 59 1140 2004 0000 3902 7665 1784

- za pomocą systemu Przelewy24

2.       Koszty dostawy pokrywane są przez Użytkownika zgodnie z cennikiem, umieszczonym na stronie Sklepu.

 

 

§8 Dostawa

 

1.       Dostawy towarów zamawianych w Sklepie, realizowane są na terenie całego kraju. W przypadku wysyłki towaru poza granicę RP, koszty przesyłki będą ustalane odrębnie.

2.       Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zamówiony towar został dostarczony do Użytkownika w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Termin realizacji może jednak ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych, w przypadku opóźnień dostaw towaru od producenta lub importera. W takim wypadku, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz nowym terminie dostawy.

3.       W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z klientem. Kurier podejmuje dwie próby dostarczenia przesyłki. W przypadku, gdy obie okażą się nieudane, awizowaną przesyłkę można odebrać w terminalu firmy kurierskiej. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

4.       Użytkownik odbierając przesyłkę, zobowiązany jest do sprawdzenia czy towar lub jego opakowanie zewnętrzne (o ile występuje) nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Użytkownik powinien spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

5.       W przypadku, gdy Użytkownik chce wyznaczyć dodatkowe parametry dostawy takie jak konkretna data, pora dnia, godzina lub przedział czasu, mogą zostać one uwzględnione o ile zakładają to możliwości firmy kurierskiej. Precyzując dodatkowe warunki dostawy, Użytkownik zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu opłaty, zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej. O wysokości tych opłat, Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 

 

§9 Gwarancja i reklamacje

 

1.       Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (art. 27 ustawy).

2.       Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy przekazanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone osobiście w placówce Sprzedawcy, wysłane listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

3.       Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.       Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub osobie wyznaczonej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (art.34 ust.1 ustawy). Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

5.       Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

6.       Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem podanym w §1 pkt.1 niniejszego regulaminu, listownie bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@Lulibo.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko kupującego

- adres kupującego oraz adres e-mail

- datę zawarcia umowy, stanowiącej podstawę reklamacji

- przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego

7.       Sprzedawca w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, udziela na nią odpowiedzi listownie lub na innym trwałym nośniku. Jeśli odpowiedź nie zostanie wysłana, oznacza to, że Sprzedawca reklamację tą uznał.

8.       Właściciel sklepu Lulibo.pl zgadza się na pozasądowe rozstrzyganie sporów. Kupujący pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr może przystąpić do rozstrzygnięcia sporu online.

 

 

§10 Polityka prywatności

 

1.       LULIBO.PL KADO Spółka Cywilna K. Romanowicz D. Snitkowska; ul. Kasztanowa 3, 16-010 Wasilków; NIP: 9662108793, REGON: 366189034, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników oraz ochrony udzielonych informacji osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie.

2.       Przetwarzając dane Użytkowników, Właściciel Sklepu zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.       Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik proszony jest o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

- podczas rejestracji w Sklepie – dane kontaktowe i wysyłkowe

- podczas składania zamówienia – dane kontaktowe i wysyłkowe

- przy wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera – adres e-mail

4.       Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w celach świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

5.       Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy. Może też je sam edytować w ramach swojego konta lub poprzez kontakt ze Sklepem.

6.       W celu realizacji umowy oraz dostarczenia Użytkownikowi towaru, dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie firmom kurierskim (w przypadku wysyłki towaru) oraz operatorom systemów płatności świadczących usługi na rzecz Sklepu (w zależności od wyboru formy płatności).

7.       Właściciel dochowuje wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne. Elektroniczna baza danych jest chroniona zabezpieczeniami informatycznymi, uniemożliwiającymi ingerencje w jej zawartość, a serwery, na których znajdują się dane, umieszczone są w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed włamaniem oraz dozorowanych.

 

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1.       Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.

3.       Właściciel Sklepu nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Sklepu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

4.       Właściciel Sklepu, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku awarii i przerw w funkcjonowaniu Sklepu.

5.       Właściciel Sklepu, nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem.

6.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

7.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów